Asiakasohjaus ja hankintatoimit

Tarpeisiin pohjautuva palveluihin ohjautuminen

RAI:n käytöllä ja RAI-tiedon hyödyntämisellä on keskeinen rooli asiakasohjauksen kehittämisessä.

Useat hyvinvointialueet ovat määritelleet RAI-pohjaisia palveluiden myöntökriteerejä, joita hyödynnetään asiakkaiden palveluihin ohjautumisessa. Toimivien kriteerien laatiminen ja hyödyntäminen käytännössä edellyttävät vahvaa asiantuntijuutta ja syvällistä RAI-osaamista.

Myös palveluohjauksen prosesseja sekä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuutta voidaan arvioida ja parantaa merkittävästi RAI-tiedon hyödyntämisen avulla.

GeroFuture on toiminut hyvinvointialueiden apuna RAI-pohjaisten palveluiden myöntökriteerien määrittelyssä ja auttanut asiakassegmenttien tunnistamisessa toimivien palvelukokonaisuuksien rakentamisessa.

RAI-pohjaisten hankintakriteerien määrittely vastuullisesti

RAI:n tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monella tavoin kilpailutuksissa ja hankintatoimessa. RAI-tiedon avulla voidaan määritellä hankittavien palveluiden laatuvaatimuksia, jolloin saadaan tuotua mitattavissa oleva laatu osaksi tarjouspyyntöä ja hankittavaa kokonaisuutta.

RAI-laatukriteerien vastuullinen käyttö osana hankintoja edellyttää tunnuslukujen sisältöjen ymmärtämistä ja asiakasrakenteiden tunnistamista.

GeroFuture voi olla apunasi asiakassegmenttien tunnistamisessa sekä asiakasohjaukseen ja hankintoihin liittyvien palveluiden kehittämisessä.