Johdon ja valvonnan RAI-koulutuskokonaisuus 31.5.-12.6.2024

Ikäihmisten säännöllisten sosiaalihuollon palveluiden (kuten asumispalveluiden ja kotihoidon) piirissä on RAI-arviointivälineen käyttö ollut reilun vuoden verran lakisääteistä. Nykyään ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky on arvioitava nimenomaisesti RAI-arviointivälinettä käyttäen ja asiakkaalle laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa on määriteltävä tämän toimintakykyarvion (eli RAI-tiedon) perusteella, millaisia palveluita asiakas tarvitsee hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hyvän hoitonsa turvaamiseksi. RAI:n […]

Kesäkuun RAI-tietoisku 13.6.2024 klo 10–11

RAI ja omavalvonta Kesäkuun RAI-tietoiskussa käymme läpi sosiaalihuollon omavalvontavelvoitteita sekä RAI-palauteraporttitiedon hyödyntämistä annetun palvelun laadun seurannassa ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Ilmoittaudu mukaan GeroFuturen kesäkuun ilmaiseen RAI-tietoiskuun: Ilmoittaudu mukaan

Toukokuun RAI-tietoisku 14.5.2024 klo 10–11

Asiakkaan osallisuus, kohtelu ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistäminen Toukokuun RAI-tietoiskussa käsittelemme ikääntyneen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja sen toteutumisen edistämiseen liittyviä asioita. Käsittelemme mm. sitä, miten voimme hoitotyön keinon edistää iäkkään ihmisen itsemääräämisoikeuden toteutumista. Lisäksi pohdimme asiakkaan osallisuuteen ja kohteluun liittyviä asioita RAI:n näkökulmasta. Ilmoittaudu mukaan GeroFuturen toukokuun ilmaiseen RAI-tietoiskuun: Ilmoittaudu mukaan