Johdon ja valvonnan RAI-koulutuskokonaisuus 31.5.-12.6.2024

Ikäihmisten säännöllisten sosiaalihuollon palveluiden (kuten asumispalveluiden ja kotihoidon) piirissä on RAI-arviointivälineen käyttö ollut reilun vuoden verran lakisääteistä. Nykyään ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky on arvioitava nimenomaisesti RAI-arviointivälinettä käyttäen ja asiakkaalle laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa on määriteltävä tämän toimintakykyarvion (eli RAI-tiedon) perusteella, millaisia palveluita asiakas tarvitsee hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hyvän hoitonsa turvaamiseksi. RAI:n käyttö edellyttää ymmärrystä, osaamista ja johtamista.

Asiakastasoisen tiedon ohella, RAI tuottaa laajaa vertailutietoa toimintayksiköiden ja organisaatioiden asiakasrakenteista sekä annetun palvelun laadusta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti toiminnan kehittämisessä, johtamisessa, palveluiden laadun seurannassa ja omavalvonnassa.

RAI-tiedon käyttö ja hyödyntäminen edellyttävät ymmärrystä siitä,

  1. Mikä RAI on, mihin siitä syntyvää tietoa käytetään ja miten sen käyttöä tulee johtaa?
  2. Mistä RAI-mittarit kertovat ja miten niitä tulkitaan?
  3. Mitä RAI kertoo palvelun laadusta ja miten tätä tietoa hyödynnetään omavalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä?

GeroFuture Oy järjestää aikavälillä 31.5.-12.6.2024 Johdon ja valvonnan RAI-koulutuskokonaisuuden sotealan johtajille ja valvontaa suorittaville tahoille. Kyseessä on tiivis (yhteensä kuuden tunnin mittainen) koulutuskokonaisuus, jossa käydään ytimekkäästi ja konkreettisesti läpi keskeiset asiat, jotka jokaisen johtajan ja valvontaa suorittavan tulisi tietää RAI:sta.

Kouluttajina toimivat GeroFuture Oy:stä RAI-kouluttaja ja -erityisasiantuntija Katriina Niemelä, TtM sekä laatukouluttaja ja -asiantuntija Tuija Lambacka, KTM, HTM. Katriinalla on vahva kokemus mm. johtamisesta ja RAI-tiedon monipuolisesta hyödyntämisestä. Tuija on omavalvonnan, laadun ja prosessien vahva ammattilainen, joka on pitämissään koulutuksissa kyennyt oivallisesti yhdistämään RAI:n tuottaman vertailutiedon laadun parantamiseen ja omavalvontaan.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta kahden tunnin mittaisesta Teams-koulutuksesta:

  1. Johdanto RAI-arviointivälineen käyttöön 31.5.2024 klo 9–11
  2. RAI-mittareiden tulkinta 6.6.2024 klo 9–11
  3. RAI-vertailutiedon hyödyntäminen 12.6.2024 klo 9–11

Ohessa on esite järjestettävästä koulutuskokonaisuudesta. Kokonaisuuden hinta on 395 euroa/osallistuja + alv. Ilmoittautumaan pääset alla olevan linkin kautta (viimeistään 24.5.2024):

Ilmoittautumislinkki

Ilmoittautuminen on sitova ja koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään 10. GeroFuture varaa oikeuden muutoksiin.