Hoitajat ja ohjaajat

Kotihoito

InterRAI HC Peruskoulutus

InterRAI HC Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa