Lähiesihenkilöt, johto ja omavalvonta

Ikäihmisten asumispalvelut

InterRAI LTCF Vertailutiedon hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä