Lähiesihenkilöt, johto ja omavalvonta

Kotihoito

InterRAI HC Vertailutiedon hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä