Lähiesihenkilöt, johto ja omavalvonta

Mielenterveys ja päihdepalvelut

InterRAI CMH Vertailutiedon hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä