InterRAI HC Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa

Kuvaus

Koulutuksen kohderyhmää ovat kotihoidossa työskentelevät esihenkilöt, RAI-vastuuhenkilöt ja hoitajat, joille RAI-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Koulutuksessa käydään läpi keskeiset InterRAI HC-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tulkinta RAI-arvioinnin tuottamia toimintakykymittareita ja hyödyntää niistä saatavaa tietoa asiakkaan hoidon suunnittelussa.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutus on pidetty.

Mikäli ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen voi osallistumisen siirtää toiselle henkilölle maksutta.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Suositellaan, että peruskoulutus on käytynä ennen osallistumista Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa-koulutukseen.

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot