InterRAI ID Peruskoulutus

Kuvaus

Koulutuksen kohderyhmää ovat vammaispalveluissa työskentelevät, InterRAI ID-arviointia tekevä henkilöstö, RAI-vastuuhenkilöt ja lähiesihenkilöt.

Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa InterRAI ID-arviointivälineen mukaisen RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään kehitysvammaisten palveluissa käytettävä InterRAI ID-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen.

Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tehdä InterRAI ID-arvioinnin luotettavasti ja oikein käsikirjan ohjeita noudattaen ja muistiinpano-/lisämerkintöjä käyttäen.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutus on pidetty.

Mikäli ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen voi osallistumisen siirtää toiselle henkilölle maksutta.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Peruskoulutuksen jälkeen suositellaan osallistumista Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen palvelun suunnittelussa-koulutukseen, jotta RAI-arvioinnista saatavan tiedon hyödyntäminen asiakkaan palvelun suunnittelussa on mahdollista.

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot