InterRAI LTCF Vertailutiedon hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa työskenteleville lähiesihenkilöille, johdolle ja asiantuntijoille sekä aiheesta kiinnostuneille hoitajille.

Koulutuksessa käydään konkreettisesti läpi InterRAI LTCF-arvioinnin pohjalta syntyvää vertailutietoa (asiakasrakennetieto ja laatuindikaattorit) ja opetellaan sekä tulkitsemaan että hyödyntämään sitä yksikön/organisaation toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys RAI:n tuottamasta palauteraporttitiedosta sekä sen sisällöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutus on pidetty.

Mikäli ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen voi osallistumisen siirtää toiselle henkilölle maksutta.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot