RAI-koulutuskokonaisuus SOTE-alan opettajille

Kuvaus

Taito käyttää RAI-arviointia ratkaisee sen merkityksen. RAI-tiedon soveltaminen käytännön hoito- ja kuntoutustyöhön vaatii ammattitaitoa, ihmiskeskeistä näkökulmaa ja vahvaa RAI-osaamista.  Opettajat ovat keskeisessä roolissa tukemassa opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä. RAI-järjestelmän tavoitteiden kannalta on ratkaisevaa, että opiskelijoille muodostuu jo opintojen aikana vahva ymmärrys RAI-arvioinnin perusteista ja sen täysipainoisesta hyödyntämisestä ikääntyneen ihmisen parhaaksi.

GeroFuture toteuttaa yhteistyössä Amia Muistikeskuksen kanssa SOTE-alan opettajille tarkoitetun syventävän RAI-koulutuskokonaisuuden.

Koulutuksen kohderyhmää ovat sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajat, jotka haluavat kehittää ja syventää osaamistaan RAI-järjestelmästä ja RAI-tiedon soveltamisesta käytännön hoito- ja kuntoutustyöhön. 

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä (á 2 tuntia) eri koulutuskerrasta, yhteensä 10 koulutustuntia. 

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

1. Koulutus: Perustietoa RAI-järjestelmästä ja ohjelmistoon tutustuminen

2. Koulutus: RAI-arvioinnin toteuttaminen käytännössä, asiakkaan osallistuminen, toimintakyvyn eri osa-alueet ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa

3. Koulutus: RAI-tiedon hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmassa

4. Koulutus: RAI ja moniammatillinen yhteistyö

5. Koulutus: Case-esimerkit ja aiemmin opitun kertaus

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat työkaluja RAI-järjestelmän integroimiseksi osaksi opetusta ja opetussuunnitelmaa sekä saavat käyttöönsä valmiita materiaaleja hyödynnettäväksi omassa opetuksessaan.

Koulutuksessa perehdytään myös RAI-ohjelmistoon ja RAI-arvioinnin tekemiseen sekä sen pohjalta saadun tiedon siirtämiseen käytännön työhön.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan ensimmäisen koulutuskerran jälkeen. 

Peruutus on maksuton 5.8.2024 saakka. Sen jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista peritään koko osallistumismaksu. Osallistumisen voi siirtää toiselle maksutta.

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa ja koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 10. Täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. 

GeroFuturella ja Amialla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy tai Amia eivät ole voineet ennakoida ja jonka vaikutuksia ne eivät ole voineet estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä tai Amiasta johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Katriina Niemelä, p. 040 080 5581, katriina.niemela@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot