RAI-vastuuhenkilöiden koulutuskokonaisuus

Kuvaus

Koulutuksen kohderyhmää ovat organisaatioiden RAI-vastuuhenkilöinä toimivat henkilöt.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta (á 3 tuntia) eri koulutuskerrasta, yhteensä 9 koulutustuntia. 

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

  1. Koulutus: RAI-arviointitoiminnan seuranta ja luotettavuus
  2. Koulutus: Sparraus ja motivointi
  3. Koulutus: Oman yksikön toiminnan kehittäminen RAI-tietoa hyödyntäen

Ensimmäisellä koulutuskerralla opetellaan tunnistamaan RAI-arviointien luotettavuuteen liittyviä asioita, kuten mm. osaamiseen, hyviin käytänteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita. Koulutuksessa käydään läpi RAI-vastuuhenkilön vuosikello ja RAI-vastuuhenkilön tehtäviä RAI-arviointien luotettavuuteen ja seurantaan liittyen. 

Toisessa koulutuksessa käydään läpi keinoja ja menetelmiä, joilla RAI-vastuuhenkilö voi sparrata ja motivoida yksikkönsä henkilökuntaa RAI-arviointien tekemisessä ja RAI-tiedon hyödyntämisessä. Koulutuksessa käsitellään RAI-vastuuhenkilön rooliin liittyviä hyviä käytänteitä.

Viimeisessä koulutuksessa käsitellään RAI-arviointien tuottamaa vertailutietoa ja sen hyödyntämistä yksikön toiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa neuvotaan RAI-vastuuhenkilöille, kuinka käyttää RAI-vertailutietoa arviointeja tekevän henkilöstön motivoinnissa ja sparraamisessa. Lisäksi opetellaan tunnistamaan mahdollisia ristiriitoja yksikön asiakasrakenne- ja laatuindikaattoritiedoissa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että RAI-vastuuhenkilöt oppivat tunnistamaan mahdollisia ristiriitoja RAI-arvioinnin tuloksissa ja sitä kautta varmentamaan RAI-arvioinnin luotettavuutta asiakastasolla. Tavoitteena on, että osallistujat saavat hyviä käytännön vinkkejä RAI-vastuuhenkilönä toimimiseen sekä keinoja innostaa yksikkönsä henkilökuntaa RAI-arviointien tekemisessä ja RAI-tiedon hyödyntämisessä.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutuskokonaisuuden ensimmäinen koulutuskerta on pidetty.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot