Sosiaalihuollon omavalvonnan koulutuskokonaisuus

Kuvaus

Laadi yksiköllesi uuden valvontalain mukainen omavalvontasuunnitelma.

Koulutuksen kohderyhmää ovat lähiesihenkilöt ja johto.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta (á 3 tuntia) eri koulutuskerrasta, yhteensä 9 koulutustuntia. 

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

  1. Koulutus: Omavalvonnan tarkoitus, toteutus ja seuranta sekä riskienhallinta
  2. Koulutus: Asiakkaan osallisuus, kohtelu ja oikeusturvakeinot sekä annetun palvelun sisällön ja laadun seuranta omavalvonnassa
  3. Koulutus: Riittävät ja asianmukaiset resurssit osana omavalvontaa

Ensimmäisessä koulutuksessa käydään uuden valvontalain pohjalta läpi omavalvonnan tarkoitusta ja sen toteuttamiseen liittyviä vaatimuksia sekä niihin linkittyviä konkreettisia toimintamalleja. Koulutuksessa käsitellään omavalvontaa laadun ja asiaturvallisuuden varmistamisen työkaluna sekä käydään läpi omavalvontasuunnitelmassa kuvattavia sisältöjä. Lisäksi käsitellään riskienhallinnan ja poikkeamien kirjaamisen merkitystä osana omavalvontaa.

Toisessa koulutuksessa käydään läpi omavalvonnan roolia asiakkaan osallisuuden ja kohtelun näkökulmasta sekä käsitellään asiakkaiden käytössä olevat oikeusturvakeinot. Lisäksi pohditaan palvelun sisällön ja sen laadun seurannan kuvaamista omavalvontasuunnitelmaan mm. RAI-tietoa hyödyntäen.

Viimeisellä koulutuskerralla käsitellään riittävien ja asianmukaisten resurssien merkitystä laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa sekä omavalvonnan toteutuksessa. Koulutuksessa käydään läpi lainsäädännön vaatimuksia mm. henkilöstöön, tiloihin, laitteisiin ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen ja miten nämä asiat tulee ottaa huomioon omavalvonnassa.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen laatia uuden sote-valvontalain mukaisen omavalvontasuunnitelman yksikköönsä ja saavat käsityksen omavalvontaan liittyvistä lainsäädäntövaatimuksista.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutuskokonaisuuden ensimmäinen koulutuskerta on pidetty.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot