Meistä

Vuonna 2014 perustettu GeroFuture Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio. Olemme erikoistuneet laadun ja johtamisen kehittämiseen sekä RAI-järjestelmään ja -tiedon hyödyntämiseen. RAI:n parissa olemme toimineet jo yli 20 vuotta.

Meillä on laaja-alaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan käytännön toiminnasta ja sen johtamisesta. Toimialaosaamisen lisäksi meiltä löytyy laaja-alaista osaamista mm. talouden ja juridiikan osa-alueisiin.

GeroFuturen missiona on viedä asiakasorganisaatioidemme palveluiden laatu uudelle tasolle, mm. RAI-tietoa hyödyntäen. Ajattelemme, että RAI-arviointeihin käytetty aika ja vaiva on täyttä hukkaa, ellei tietoa hyödynnetä asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä.

Haluamme olla organisaatioiden apuna RAI-tiedon optimaalisessa käytössä ja hyödyntämisessä.

Yhteistyökumppanit

Tiimimme

Katriina Niemelä, TtM
Toimitusjohtaja, myynti

Katriina on pitkän linjan sote ammattilainen. Hänellä on vahva johtamiskokemus tulosvastuullisista johtotehtävistä eri sote-alan organisaatioista sekä julkisella että yksityiselläsektorilla ja erinomainen kyky soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Hän pitää erityisesti laajoista kokonaisuuksista, yhteiskehittämisestä sekä uusien näkökulmien etsimisestä ja hyödyntämisestä. Katriinan erityisosaamisalueita ovat mm. RAI-järjestelmän eri sovellukset ja niiden käytännönläheinen hyödyntäminen kehittämis- ja johtamistyössä.

Katriina toimii GeroFuturessa RAI-erityisasiantuntijana ja kouluttajana ja soveltaa moniulotteista RAI- ja tiedolla johtamisen osaamistaan GeroFuturen tiimissä edistääkseen RAI-tiedon hyödyntämistä asiakkaiden organisaatioissa. Hän on ollut mukana kehittämistyön vastuuhenkilönä ja valmentajana organisaatioiden uudistaessa kuntoutumista edistäviä toimintamallejaan, tuotteistaessaan palveluitaan sekä tehostaessaan palveluprosessejaan.

Tuija Lambacka, KTM, HTM
Operatiivinen johtaja, talous & hallinto

Tuija vastaa GeroFuturessa sekä talouteen, juridiikkaan että prosessien ja laadun kehittämiseen liittyvistä teemoista. Hän on toiminut sote alalla erilaisissa kehittämis- ja johtotehtävissä mm. yritysjärjestelyiden ja integraatioiden sekä laatuun liittyvien tehtävien parissa. Hänellä on vahva kokemus hoivaliiketoiminnan prosessien kehitys- ja strategiatyöstä sekä talouteen liittyvistä tehtävistä.

GeroFuturessa Tuija toimii omavalvonnan ja laadun kouluttajana sekä konsultoi asiakasyrityksiä mm. liiketoiminnan kehittämiseen, laatuun, sosiaalialan lainsäädäntöön ja taloudelliseen mallintamiseen liittyvissä asioissa.

Tuijan kiinnostuksen kohteita ovat eritysesti laadun ja prosessien kehittämiseen liittyvät asiat sekä taloudellisen ja juridisen tiedon soveltaminen sote-alan toiminnan laadun kehittämisessä. Hänellä on Lead Auditor- ja Lean Six Sigma Green Belt -pätevyydet.

Pia Vähäkangas, TtT
Hallituksen puheenjohtaja

Pialla on laaja ja monipuolinen kokemus sote-alan johtamis- ja kehittämistyöstä, ja hän on tehnyt uraauurtavaa työtä erityisesti kuntoutumista edistävään toimintaan ja sen johtamiseen liittyvien toimintamallien kehittämisessä.

Hän on toiminut erilaisissa muutosjohtamisen taitoja vaativissa, vastuullisissa positioissa ja hänen erityisenä kiinnostuksensa kohteena on palveluohjaus ja sen kehittäminen. Pian erityisosaamisaluetta ovat RAI järjestelmän sovellukset ja niiden hyödyntäminen kehittämis- ja johtamistyössä sekä asiakkaiden palveluihin ohjautumisessa.