Omavalvonta ja laatu

Omavalvonta laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamisen työkaluna

Omavalvonnan rooli korostuu uuden valvontalain myötä entisestään. Jokainen palvelutuottaja on itse vastuussa antamansa palvelun laadusta ja sen seurannasta. Uusi valvontalaki edellyttää lisäksi omavalvonnassa havaittujen kehittämiskohteiden tunnistamista ja raportointia.

RAI-tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti annetun palvelun laadun seurannassa ja RAI-pohjaisia laatuindikaattoreita voidaan integroida omavalvontaan.

GeroFuture on auttanut sekä hyvinvointialueita että yksityisiä palvelutuottajia RAI-pohjaisten laatumittaristojen rakentamisessa sekä laadun seurantaprosessien rakentamisessa. Olemme olleet organisaatioiden apuna tunnistamassa organisaatioiden ja eri yksiköiden kehittämistarpeita RAI-tietoa hyödyntäen ja ohjanneet laadun tavoitetasojen määrittelyssä.

Meillä on vahva osaaminen RAI-tiedon yhdistämisestä sosiaalihuollon omavalvontaan ja tarjoamme tähän liittyen sekä koulutus- että asiantuntijapalveluita. Laatuindikaattorien käyttö omavalvonnan viitekehyksessä edellyttää omavalvonnan kokonaisuuden hahmottamista sekä RAI-tunnuslukujen sisällöllistä osaamista.

Omavalvonnan ohella tarjoamme asiantuntijapalveluita laatujärjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen liittyen. Meillä on osaamista sekä ISO 9001- että SHQS-standardeista ja auditoinneista.