RAI

Kokemusta ja vahvaa RAI-osaamista

Olemme asiantuntija RAI-arviointivälineen käytössä ja RAI-tiedon hyödyntämisessä osana sosiaali- ja terveysalan johtamista ja laatutyötä. Meillä on pitkä kokemus RAI-kouluttajana toimimisesta. Olemme pitäneet satoja RAI-koulutuksia ja kouluttaneet tuhansia sote-alan ammattilaisia hoitajista ylimpään johtoon asti.

Koulutuksemme kattavat kaikki Suomessa käytettävät RAI-järjestelmät, esimerkiksi kotihoidon (InterRAI HC), ympärivuorokautisen hoidon (InterRAI LTCF), mielenterveystyön (InterRAI CMH), kehitysvammaisten palvelun (InterRAI ID), lasten ja nuorten palvelun (InterRAI ChYMH-DD) ja palveluohjauksen (InterRAI CHA) arviointivälineet.

Koulutusten ohella tarjoamme RAI:n käyttöön ja hyödyntämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Meillä on syvällistä ja laaja-alaista osaamista RAI-tiedon hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksissa.

Mitä hyötyä RAI:n käytöstä on?

RAI luo yhteisen kielen ja sen avulla on mahdollista kehittää asiakkaiden tarpeisiin perustuvia sosiaalihuollon palveluita asiakaslähtöisiksi, laadukkaiksi sekä kustannusvaikuttaviksi. 

RAI ei ole pelkästään työväline asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä hoidon suunnitteluun, vaan sen tuottamaa tietoa on mahdollista hyödyntää monipuolisesti myös johtamisen eri tasoilla, esimerkiksi yksiköiden omavalvonnassa ja organisaatioiden laatujärjestelmissä. 

RAI tuo laadun numeerisesti mitattavaan muotoon. Sen avulla voidaan tunnistaa toimintayksiköiden kehittämistarpeita ja sen käyttö mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja niiden toteutumisen seurannan.

RAI-tieto on hyödynnettävissä myös palveluohjauksen asiakassegmentoinnissa ja palveluihin ohjautumisen seurannassa sekä arvioinnissa.