Etelä-Savon hyvinvointialue, Eloisa (ent. Essote)

GeroFuture suunnitteli yhteistyössä tilaajan kanssa Essotelle kotihoitoon suunnatun laajan koulutuskokonaisuuden, joka käsitteli RAI HC-tiedon hyödyntämistä omavalvonnassa ja lähijohtamisessa. Koulutuskokonaisuus toteutettiin kolmivaiheisena osana Tulevaisuus kotona-hanketta. Ensimmäisessä vaiheessa kerrattiin ja opeteltiin RAI HC- arvioinnista saatavien mittaritietojen tulkintaa. Toisessa vaiheessa käsiteltiin RAI HC-arvioinnin tuottaman tiedon hyödyntämistä omavalvonnassa ja laadun varmistuksessa ja kolmannessa vaiheessa pureuduttiin RAI HC-arvioinneista saatavan tiedon hyödyntämiseen lähijohtamisessa. GeroFuture koosti koulutuksia varten organisaation omista vertailutiedoista sekä asiakasrakennetta että laatuindikaattoreita käsittelevät materiaalit, joiden kautta koulutus toteutettiin.  

Osallistujilta saatua palautetta:

” Kouluttajien roolitus oli oikein selkeä ja heidän osaamisensa täydensi toisiaan”.

” Asiat esitettiin selkeästi ja esimerkein, hyvät grafiikat.”

”Koin koulutuksen oikein hyödyllisenä ja tarpeellisena jatkon kannalta.”

” Innostava, selkeä, hyvin analysoidut kehittämistavoitteet.”