Hoitokoti Päiväkumpu Oy

Hoitokoti Päiväkumpu kulki vuonna 2022 yhteistä matkaa GeroFuturen kanssa tavoitteenaan saada RAI- tieto monipuolisesti hyötykäyttöön omavalvonnassa ja laadun parantamisessa. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli varmistaa RAI-osaaminen ja RAI- tiedon luotettavuus sekä RAI- tiedon monipuolinen hyödyntäminen Päiväkummussa. Hankkeessa pureuduttiin sekä RAI- tiedon tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen asiakastasolla hoidon suunnittelussa että yksikkö- ja organisaatiotasoilla laadun varmistuksessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Samalla integroitiin RAI- tieto Päiväkummun käyttöön siten, että se tukee myös sosiaalihuollon omavalvonnan sisältöjä. Myös omavalvontasuunnitelmat päivitettiin hankkeen aikana GeroFuturen sparratessa päivittämistyötä. Lopputuloksena yksiköille rakentuivat omavalvontaan integroidut kehittämistarpeet ja -toimenpiteet laadun parantamiseksi. Hankekokonaisuus toteutettiin koulutuksina ja työpajoina sekä hoitajille että lähiesihenkilöille ja johdolle.

Päiväkummulta saatua palautetta:

”Lämmin kiitos Päiväkummun puolesta yhteisestä matkasta RAI-tiedon hyödyntämiseen, suosittelemme yhteistyötä muillekin palveluntuottajille.”

” Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ja saimme hyviä eväitä jatkaa RAI-tiedon laaja-alaista hyödyntämistä.”

”Yhteistyön aikana kehitimme asukkaiden RAI-arviointien tekemistä ja yhteyttä hoitosuunnitelmiin. Tiedolla johtaminen sai uusia ulottuvuuksia”.

”Omavalvontaan integroitujen RAI-laatuindikaattorien avulla jatkamme palveluiden laadun kehittämistä yksiköiden asiakasrakenteet huomioiden.”