Kainuun hyvinvointialue

GeroFuture toteutti alkukesästä 2023 Kainuun hyvinvointialueelle osana Palvelut tukenasi- hanketta InterRAI HC työvälineen käyttöön liittyvän, lähiesihenkilöille ja johdolle suunnatun koulutuksen InterRAI HC- tiedon hyödyntäminen lähijohtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena sisältäen teoriaosuuden ja työpajatyöskentelyä. Siinä käytiin läpi THL:n palauteraporteista koottuja asiakasrakennetta kuvaavia vertalutietoja sekä laatuindikaattoreita, joiden hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä, laadun parantamisessa ja johtamisessa harjoiteltiin konkreettisesti työpajoissa työskennellen. Koulutusmateriaali työstettiin organisaation omista RAI- palauteraporttitiedoista visuaaliseen, helposti luettavaan ja analysoitavaan muotoon.

Koulutuspalautetta Kainuusta:

”Todella konkreettinen ja hienosti ohjeistettu/suunniteltu alustus sekä tehtävänanto ns. maalaisjärjellä”.

” Alustus oli hyvin rakennettu ja maanläheinen/asiakaslähtöinen lähestymistapa toi konkretiaa jokseenkin vaikealle aiheelle”.

”Koulutus oli vuorovaikutteinen ja osallistujia hyvin osallistava. Materiaalit olivat selkeitä ja helppokäyttöisiä”.

” Kouluttajilla selvä työnjako ja molemmat osasivat hyvin asiansa”.

” Oman organisaation esimerkkiyksikkö oli hyvä tapa käydä asiaa läpi. Koulutus oli helposti ymmärrettävä sekä arkeen vietävissä oleva.”

” Esihenkilöille tarpeellinen ja hyvä koulutus.”