Kuurojen Palvelusäätiö sr

GeroFuture toteutti yhteistyössä AikaPlussan kanssa Kuurojen Palvelusäätiölle asiantuntijapalveluna selvitystyön, joka sisälsi asiakkaiden vuorovaikutukseen, ohjaukseen ja avustamiseen kuluvan ohjaajan ajankäytön selvittämisen (työn mitoittaminen) ja käytetyn ajan yhdistämisen ko. asiakkaiden RAI-arvioinnista saatavaan tietoon. Tavoitteena oli selvittää kuurojen asiakkaiden hoidon vaativuutta ja osoittaa tämän asiakasryhmän suurempi hoitoisuus kuuleviin asiakkaisiin verrattuna. Selvitys tehtiin kotihoidon, tuetun asumisen, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille.  Lisäksi selvitystyö sisälsi resurssoinnin näkökulmasta strategisessa suunnittelussa hyödynnettävää, tärkeää tietoa tuotetun palvelun todellisesta hinnasta.

Selvitystyöstä saatu palaute:

”Kuurojen Palvelusäätiö tilasi GeroFuturelta viittomakielisten palveluasumisen asiakkaiden toimintakykyyn ja palvelutoiminnan kustannuksiin liittyvän selvityksen. Saimme toimintamme kannalta erittäin tärkeää tietoa viittomakielisen palvelun kustannuksista verrattuna puhutulla kielellä annetun palvelun kustannuksiin. Projekti eteni suunnitelmien mukaisesti ja yhteistyö selvityksen tekijöiden kanssa oli erityisen sujuvaa.”