Lapin Hyvinvointialue

GeroFuture toteutti vuonna 2022–2023 Lapin hyvinvointialueelle osana Tulevaisuuden Sote-keskushanketta laajan, kolmivaiheisen, käytännönläheisen koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli lisätä henkilöstön RAI-osaamista, varmistaa RAI-tiedon hyödyntäminen asiakastason hoidon suunnittelussa sekä antaa vinkkejä ja esimerkkejä moniammatillisen tiimityön tekemiseen. Hyvää palautetta saaneen koulutuskokonaisuuden kaikissa vaiheissa asioita käsiteltiin konkreettisten käytännön esimerkkien kautta, mikä helpotti oppimista ja asian omaksumista.

Koulutuksesta saatua palautetta:

Koulutus oli erittäin käytännönläheinen ja asioita käytiin läpi mm. käytännön esimerkkien kautta, jotka olivat hyvin samaistuttavia sekä suoraan käytännöstä otettuja”.

”Myös arvioinnin läpikäyminen harjoitustöiden kautta oli erittäin hyödyllistä. Esimerkit olivat opetusta täydentäviä ja selventäviä. Annetut esimerkkivastaukset auttoivat hahmottamaan, miten hoidon suunnittelua olisi hyvä tehdä. Päällimmäisenä mieleen jäi koulutusten jälkeen se, miten on hyvä tehdä, eikä se, miten ei pidä tehdä.”

”Osallistujien erilaiset taustat ja myös moniammatillisuus otettiin hyvin huomioon”.

”Koulutus oli erittäin asiantuntevaa ja osallistujien kysymyksiin kouluttajat osasivat vastata asiantuntevasti”.

”Koulutusmateriaali oli erittäin laaja ja kattava”.