Savonia Ammattikorkeakoulu

GeroFuture toteutti vuonna 2022 Savonia Ammattikorkeakoulun HySoTe-yrittäjäksi-hankkeelle omavalvonnan verkkokoulutuksen. Videotallenteina toteutettu koulutuskokonaisuus sisälsi tilaajan toiveen mukaisesti kolme erillistä luentoa, jotka käsittelivät Omavalvonnan perusteita, Omavalvontaa riskienhallinnan ja laadun parantamisen keinona sekä Omavalvonnan yhteyttä liiketoimintaan.

Verkkokoulutuksen tilaajalta saatua palautetta:

”Yhteistyö oli helppoa, sisältö oli sitä mitä toivottiin ja tilattiin ja toitte myös asiantuntemuksenne myötä lisääkin sisältöön”.

”Toimitus oli ajallaan ja työ laadukasta”.

”Alan asiantuntijoiden kanssa on helppo ja nopea työskennellä”.