Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

GeroFuture toimi Siun Soten vammaispalvelujen kumppanina RAI ID:n käyttööonotossa ja kouluttajana RAI-prosessin eri vaiheissa vuosien 2020–2021 aikana.

Siun Soten kanssa käytiin läpi koko GeroFuturen RAI-palvelupolku RAI ID-arviointivälineen käyttöönotosta, RAI ID-arvioinnin tekemiseen, RAI-yksilötiedon hyödyntämiseen hoidon suunnittelussa ja RAI-vertailutiedon hyödyntämiseen lähijohtamisessa.

Yhteinen RAI-taival jatkuu vuoden 2022 aikana, kun RAI ID-vertailutietoa aletaan hyödyntämään Siun Soten vammaispalveluiden omavalvonnan ja laadun varmistuksen seurannassa.

GeroFuture toimii tässä työssä Siun Soten vammaispalveluiden konsulttina ja kouluttajana.

GeroFuturen ja Siun Soten vammaispalvelujen yhteinen RAI-taival jatkuu edelleen.

Vuoden 2022 aikana Siun Sote on GeroFuturen sparraamana ja ohjaamana määritellyt RAI vertailutietoa hyödyntäen organisaatiolleen hyvinvointialueen strategian huomioivat, numeraalisesti mitattavat laatutavoitteet.

Lisäksi samassa yhteydessä määriteltiin RAI-laatuindikaattoriperusteiset seurantamittarit ja prosessi laadun mittaamiseksi.

RAI vertailutieto integroitiin tukemaan Siun Soten vammaispalveluiden omavalvonnan sisältöjä. Siun Soten vammaispalvelut on lähtenyt ensimmäisenä hyvinvointialueena myös pilotoimaan GeroFuturen kehittämää RAI-ohjaamo-raportointipalvelua.

RAI-ohjaamon avulla THL:n tuottama vertailutieto tuodaan käyttäjälle selkeään ja visuaaliseen muotoon ja sen avulla mahdollistetaan myös asetettujen laatutavoitteiden toteutumisen seuranta helposti ja käytännönläheisesti.

Siun Sotelta saatua palautetta:

”Omavalvonnan sparraukset ovat selkeyttäneet paljon omavalvonnan periaatteita ja siten helpottaneet omavalvontasuunnitelman laatimista.”

”Yhteistyö on ollut sujuvaa, kiitos siitä!”