Sointu Senioripalvelut

GeroFuture on kouluttanut Sointu Senioripalvelujen esihenkilöitä hyödyntämään entistä paremmin RAI-arvioinneista saatavaa tietoa palvelujen laadun seurannassa ja toiminnan parantamisessa. Soinnun asiakaslupauksessa luvataan luoda mahdollisuus hyvään vanhuuteen tuomalla esiin ikäihmisten oma ääni. Asiakkaiden oman äänen tulee kuulua mm. hoidon, hoivan ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden tunnistamisessa yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kassa. Esihenkilöiden koulutusten myötä ovat he saaneet työkaluja ohjata henkilöstöä entistä paremmin hyödyntämään RAI-arviointien tuloksia asiakkaiden kanssa yhdessä sovittujen tavoitteiden edistämisessä.

Soinnussa on otettu käyttöön GeroFuturen kehittämä RAI Ohjaamo, jonka avulla organisaatiossa on kehitetty tiedolla johtamista ja mm. rakennettu omavalvonnassa hyödynnettävät RAI-pohjaiset laatumittarit. Niiden avulla yksiköissä on helppo arvioida toiminnan tavoitteiden toteutumista ja havaita kehittämistarpeita. GeroFuturen ja Soinnun yhteistyö jatkuu henkilöstön RAI-koulutuksilla ja RAI-tulosten tulkintaan liittyvillä koulutuksilla. Yhteistyö on ollut vaikuttavaa, vaivatonta ja kehittävää.