Tukena Oy

Tukena Oy on ottanut asiakkaidensa toimintakyvyn arvioinnissa käyttöön InterRAI ID-arviointivälineen. RAI:ta käytetään ja sen tuottamaan tietoa hyödynnetään organisaatiossa kattavasti sekä asiakas- että yksikkö- ja organisaatiotasoilla. GeroFuture on toiminut Tukenan RAI-kouluttajana RAI:n käyttöönotosta alkaen.

Tukenalle on tuotettu vuoden 2023 aikana GeroFuturen RAI-palvelupolulta useita eri sisältöisiä RAI-koulutuksia: RAI:n käyttöönottovalmennus, arvioinnin tekoa koskevat peruskoulutukset, mittareiden tulkintaa ja hyödyntämistä koskevat koulutukset sekä RAI-vertailutiedon käyttöä käsittelevät lähijohtamisen ja omavalvonnan koulutukset. Koulutusten lisäksi olemme toteuttaneet organisaatioon nimettyjen RAI-vastaavien sparraustunteja.