Varsinais-Suomen hyvinvointialue

GeroFuture tuotti syksyllä 2021 viiden koulutuksen koulutuskokonaisuuden Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Ylikunnalliselle valvontakeskushankkeelle.

Koulutuksissa käytiin läpi RAI LTC-vertailutiedon hyödyntämistä sosiaalihuollon omavalvonnassa ja laadun varmistuksessa.

Koulutuksissa käsiteltiin mm. sitä, mistä ikäihmisten laadukas hoiva koostuu, millaisia asiakasrakennetta ja laatua kuvaavia tunnuslukuja RAI LTC tuottaa ja miten niitä voidaan konktreettisesti hyödyntää johtamisessa, omavalvonnassa ja kehittämistyössä. Lisäksi koulutuksissa opastetiin, miten voidaan rakentaa RAI-pohjaiset laatutavoitteet ja integroida ne tukemaan omavalvonnan sisältöjä.

Tilaajan taholta koulutuksista saatiin seuraavaa palautetta:

”Kokonaisuudessaan yhteistyö toimi erittäin hyvin ja koulutuksista pidettiin kovasti.

Teidät koettiin innostavina ja hyvinä puhujina. Kerroitte viestinne selkeästi ja niin, että kuulija ymmärsi hyvin.

Luennolla käytetyt esimerkit auttoivat ymmärtämään mistä oli kyse. Kokonaisuutta pidettiin hyvin informatiivisena ja se toimi hyvin myös henkilöille, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta RAI:n käytöstä.

Yhtenä tärkeimmistä anneista pidettiin konkretiaa siitä, miten laatuindikaattoreista saatavan tiedon saa muunnettua omavalvonnan ja toimintaympäristön kuvauksen tueksi. Saimme koulutuksesta tukea RAI-tiedon hyödyntämiseen valvonnan näkökulmasta.”