Wilhelmiina

GeroFuture Oy on vuodesta 2017 lähtien toiminut Wilhelmiinan kumppanina RAI-osaamisen vahvistamisessa ja RAI-tiedon hyödyntämisessä sekä johtamisen että hoitotyön tasolla.

Wilhelmiina on käynyt läpi koko GeroFuturen tarjoaman palvelupolun ja halunnut hyödyntää RAI-tietoa monipuolisesti myös kuntoutumista edistävän toiminnan osalta.

Toimintakyvyn ja palvelutarpeen määrittämisen ohella, Wilhelmiinassa on ymmärretty RAI-tiedon merkitys toiminnan johtamisen ja kehittämisen sekä laadun parantamisen työkaluna.