SOTE-lainsäädäntö

Monipuolista asiantuntijuutta sote-alan lainsäädäntövaatimuksiin liittyen

GeroFuture tarjoaa organisaatioille sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyviä asiantuntijapalveluita. 

Meille tärkeää sosiaalihuollon palveluiden toteuttamisessa on asiakkaan osallisuus ja asianmukainen kohtelu. Koulutamme organisaatioita mm. itsemääräämisoikeuteen ja oikeudelliseen ennakointiin liittyvissä asioissa sekä asiakaslähtöisen, asiakkaan tarpeita vastaavan hoidon suunnitellussa.

Kauttamme järjestyy esimerkiksi asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistämiseen ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyvät koulutukset. 

Olemme olleet organisaatioiden apuna sosiaali- ja terveydenhuollon lupaprosesseihin liittyvissä asioissa ja neuvoneet omavalvontaan liittyvissä lainsäädäntövaatimuksissa.