Tietosuojaseloste

GeroFuture Oy:n koulutusilmoittautumisten yhteystietorekisteri

Rekisterinpitäjä GeroFuture Oy 2658108-5

Vihiluodontie 314

90440 Kempele

www.gerofuture.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Tuija Lambacka tuija.lambacka@gerofuture.fi 044 468 4286

Rekisterin nimi GeroFuture Oy:n koulutusilmoittautumisten yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Osallistujatietojen kerääminen etäkoulutusten osallistumislinkkien lähettämistä, koulutusten laskuttamista, markkinointia ja tiedottamista varten GeroFuture Oy:n ja asiakkaan välillä.

Rekisterin tietosisältö:

  • Osallistujan nimi
  • Sähköpostiosoite,
  • Toimintayksikkö,
  • Ilmoittautumisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä yrityksen laskutustiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröity itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaukset periaatteet: Rekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla.

Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkastaa, korjata ja poistaa omat tietonsa rekisteristä olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.