InterRAI ID Peruskoulutus verkkokurssi

Kuvaus

Koulutuksen kohderyhmää ovat vammaispalveluissa työskentelevät, InterRAI ID-arviointia tekevä henkilöstö, RAI-vastuuhenkilöt ja lähiesihenkilöt.

Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa InterRAI ID-arviointivälineen mukaisen RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään kehitysvammaisten palveluissa käytettävä InterRAI ID-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen.

Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tehdä InterRAI ID-arvioinnin luotettavasti ja oikein käsikirjan ohjeita noudattaen sekä muistiinpano-/lisämerkintöjä käyttäen.

Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja saa hyväksytyn tentin suoritettuaan todistuksen suoritetusta kokonaisuudesta, jolla voi tarvittaessa todentaa omaa RAI-osaamistaan.

Perumis- ja muut ehdot

Tilaus on sitova ja kurssi laskutetaan käyttäjälisenssin toimittamisen jälkeen.

Kurssi on käyttäjäkohtainen ja antaa käyttäjälle pääsyn verkkokurssin suorittamiseen kuuden (6) kuukauden ajan.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Mikäli tarvitset käyttäjätunnukset useammalle kuin kymmenelle henkilölle, pyydä erillinen tarjous kokonaisuudesta ottamalla yhteyttä Tuija Lambackaan, tuija.lambacka@gerofuture.fi, p. 044 468 4286.

Peruskoulutuksen jälkeen suositellaan osallistumista Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa-koulutukseen, jotta RAI-arvioinnista saatavan tiedon hyödyntäminen asiakkaan hoidon suunnittelussa on mahdollista.

Käyttäjälisenssitilausten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät tästä.

Lisätietoja

Lisätietoja Katriina Niemelä, katriina.niemela@gerofuture.fi, p. 0400 805581.

Koulutuksen tiedot