InterRAI LTCF verkkokurssi

Kuvaus

GeroFuture on tuottanut yhdessä Skholen kanssa interRAI LTCF-arviointia käsittelevän verkkokurssin. 

Kurssi on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan opiskelijoille suunnattu verkkokurssi syvällisen RAI-arviointiosaamisen ja motivaation varmistamiseen. 

Verkkokurssina toteutettu erilainen koulutuskokonaisuus ohjaa osallistujaa arvioinnin tekemiseen käytännönläheisin ja konkreettisin asiakasesimerkein Alman ja Kallen tarinoiden kautta. Kurssilla keskitytään hoitajan silmälasein katsottuna arvioinnin tekemiseen liittyviin hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin, joiden avulla varmistetaan sekä asiakkaan oma osallistuminen RAI-arviointiin että RAI-arvioinnin luotettavuus. 

Kurssi soveltuu hyvin syventäväksi lisäkoulutukseksi THL:n ilmaisten verkkokurssien jälkeen tai esimerkiksi alan opiskelijoille antaen heille samalla kokonaiskuvan ikääntyneen asiakkaan laaja-alaisesta toimintakyvyn arvioinnista ja siihen liittyvistä hyvistä käytänteistä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa hoitajille käytännönläheisin esimerkein vinkkejä hyviin RAI-arviointiin liittyviin toimintamalleihin ja arviointikäytänteisiin arjen työssä sekä auttaa hoitajia ymmärtämään RAI-arvioinnin monipuolisia hyötyjä.

Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja saa hyväksytyn tentin suoritettuaan todistuksen suoritetusta kokonaisuudesta, jolla voi tarvittaessa todentaa omaa RAI-osaamistaan.

Perumis- ja muut ehdot

Tilaus on sitova ja kurssi laskutetaan sen lähettämisen jälkeen.

Kurssi on käyttäjäkohtainen ja antaa käyttäjälle pääsyn verkkokurssin suorittamiseen kuuden (6) kuukauden ajan.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Peruskoulutuksen jälkeen suositellaan osallistumista Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa-koulutukseen, jotta RAI-arvioinnista saatavan tiedon hyödyntäminen asiakkaan hoidon suunnittelussa on mahdollista.

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät tästä.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa kurssin kirjoittaja, Katriina Niemelä, katriina.niemela@gerofuture.fi, p. 0400 805581.

Mikäli tarvitset käyttäjätunnukset useammalle kuin kymmenelle henkilölle, pyydä erillinen tarjous kokonaisuudesta ottamalla yhteyttä Tuija Lambackaan, tuija.lambacka@gerofuture.fi, p. 044 468 4286.

Koulutuksen tiedot