Hoitajat ja ohjaajat

Ikäihmisten asumispalvelut

InterRAI LTCF Peruskoulutus

InterRAI LTCF Mittareiden tulkinta ja hoidon suunnittelu