RAI Ohjaamo

Ohjaamo tuo RAI-vertailutiedon visuaaliseen ja helposti hyödynnettävään muotoon

RAI Ohjaamo on GeroFuture Oy:n tarjoama visuaalinen analysointi- ja raportointiväline, joka mahdollistaa organisaatioiden ja sen yksiköiden omien RAI-palauteraporttien sisältämien asiakasrakenne- ja laatutietojen tarkastelun ja hyödyntämisen.

Ohjaamo tuottaa tiedot visuaaliseen muotoon ja näyttää tunnuslukujen kehitystrendin sekä tilanteen suhteessa mahdollisiin, organisaation määrittämiin laatutavoitteisiin.

Tunnusluvut on luokiteltu RAI Ohjaamossa selkeisiin mittariluokkiin ja kategorioitu vastaamaan sosiaalihuollon omavalvontaa. Ohjaamo mahdollistaa asiakasrakenteen tarkastelun eri yksiköiden kesken ja laadun tarkastelun suhteessa organisaation määrittelemiin laadun seurantamittareihin ja näiden tavoitetasoihin.

Ohjaamon kautta on mahdollista tunnistaa organisaatio- ja yksikkötasoilla RAI-tietoon pohjautuvia kehitystarpeita ja raportoida nämä osana omavalvontaa.

Ota RAI-vertailutieto hyötykäyttöön ja avuksesi toiminnan kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. Olemme mielellämme apunasi RAI-pohjaisen laatumittariston rakentamisessa ja tarjoamme RAI Ohjaamon työkaluksi laadun seurantaan ja keittämistarpeiden tunnistamiseen.

Kysy lisää ja pyydä RAI Ohjaamon demoesittely!