Referenssit

Case

GeroFuture on kouluttanut Sointu Senioripalvelujen esihenkilöitä hyödyntämään entistä paremmin RAI-arvioinneista saatavaa tietoa palvelujen laadun

Case

Asiakastarina tulossa pian.

Case

Tukena Oy on ottanut asiakkaidensa toimintakyvyn arvioinnissa käyttöön InterRAI ID-arviointivälineen. RAI:ta käytetään ja sen

Case

GeroFuture toteutti yhteistyössä AikaPlussan kanssa Kuurojen Palvelusäätiölle asiantuntijapalveluna selvitystyön, joka sisälsi asiakkaiden vuorovaikutukseen, ohjaukseen

Case

GeroFuture toteutti alkukesästä 2023 Kainuun hyvinvointialueelle osana Palvelut tukenasi- hanketta InterRAI HC työvälineen käyttöön

Case

GeroFuture tuotti asiantuntija- ja konsultointipalveluna vuonna 2022 Posion terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaan liittyvän kehittämisprojektin, jonka

Case

GeroFuture on tuottanut Hoivatielle erisisältöisiä RAI-koulutuksia sekä vammaispalveluissa käytettävään InterRAI ID-arviointivälineeseen, että ikäihmisten ympärivuorokautisessa

Case

GeroFuture ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (POHDE) ovat tehneet varsin pitkään monipuolista ja laajaa RAI-yhteistyötä. GeroFuture

Case

GeroFuture on toiminut Pipolakodin kumppanina ja kouluttajana RAI ID:n käyttöönotossa sekä RAI- tiedon monipuolisessa

Case

GeroFuture suunnitteli yhteistyössä tilaajan kanssa Essotelle kotihoitoon suunnatun laajan koulutuskokonaisuuden, joka käsitteli RAI HC-tiedon

Case

Hoitokoti Päiväkumpu kulki vuonna 2022 yhteistä matkaa GeroFuturen kanssa tavoitteenaan saada RAI- tieto monipuolisesti

Case

GeroFuture toteutti vuonna 2022–2023 Lapin hyvinvointialueelle osana Tulevaisuuden Sote-keskushanketta laajan, kolmivaiheisen, käytännönläheisen koulutuskokonaisuuden, jonka

Case

GeroFuture toteutti vuonna 2022 Savonia Ammattikorkeakoulun HySoTe-yrittäjäksi-hankkeelle omavalvonnan verkkokoulutuksen. Videotallenteina toteutettu koulutuskokonaisuus sisälsi tilaajan

Case

GeroFuture on kouluttanut Esperi Caren hoitajia ja ohjaajia sekä ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa että kehitysvammapalveluissa

Case

GeroFuture toimi Siun Soten vammaispalvelujen kumppanina RAI ID:n käyttööonotossa ja kouluttajana RAI-prosessin eri vaiheissa

Case

GeroFuture tuotti syksyllä 2021 viiden koulutuksen koulutuskokonaisuuden Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Ylikunnalliselle valvontakeskushankkeelle. Koulutuksissa käytiin läpi

Case

GeroFuture on toiminut päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan Suvera Oy:n kumppanina tarjoten Suveralle asiantuntijapalveluita mm.

Case

GeroFuture Oy on vuodesta 2017 lähtien toiminut Wilhelmiinan kumppanina RAI-osaamisen vahvistamisessa ja RAI-tiedon hyödyntämisessä

Asiakkaiden palautteita koulutuksista

GeroFuturen järjestämät RAI-arviointiin liittyvät koulutukset ovat olleet tähän asti parhaimpia ja selkeimpiä koulutuksia, joista olen saanut konkreettista apua arviointien tekoon. Opetusmateriaali (diat) on tehty selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Kouluttajanne ovat myös hyviä ja tuntevat selkeästi aiheensa.

Mielenkiintoinen koulutus, voi suositella lämpimästi.

Tiivis ja kattava paketti, koin itse tosi paljon hyötyä vastavalmistuneena. Kouluttaja oli miellyttävän kuuloinen ja selitti asiat hyvin ja kävi mieltäaskarruttavat asiat rauhassa läpi ja varmisti ymmärrettiinkö ja saatiinko vastaus kysymykseen.

En ole aikaisemmin käyttänyt RAI:ta ja koin saavani sen tekemiseen työkaluja.

Hyvä koulutus, suosittelin tänään työkavereille tätä ja kerroin kouluttajan hyvästä otteesta tuoda kohdat esille ja perustella miksi jokin tehdään miten tehdään.

Todella selkeä ja monipuolinen koulutus. Sain paljon varmuutta omaan työskentelyyn RAI:den parissa. Moni asia RAI:ssa aukesi eri tavalla koulutuksen käytyäni.

Koko menetelmä oli itselleni melko vieras, joten kaikki oli uutta. Oma työ on johtajien johtamista, joten konkreettisesti en tee RAI-arviointeja, mutta autan johtajia kehittämään yksikössä tehtävää työtä ja työn kehittämistä mm. RAI-tulosten pohjalta. Siihen liittyen koulutus avasi itselleni paljon sitä, millaista dataa tällä saadaan esiin.

Kertaus on opintojen äiti, paljon oli tuttua mutta uuttakin opin.

Opin uusia juttuja.

Sain hyviä käytännön esimerkkejä, mitä voi kirjata.

Ymmärrän nyt paremmin RAI:n tarkoituksen/sisällön.

Intensiivijakso tuli paremmin tutuksi.

En ollut tiennyt kommentointi-/muistiinpanomahdollisuudesta eri arviointikohtiin.

Ihan selkeästi tuli RAI:n käyttöopastus.

Kouluttaja on varsin selkeäsanainen, perusteli hyvin opettamansa asiat.

Koulutuksessa kerrottiin monipuolisesti ja tarkasti RAI:hin liittyvät asiat.

RAI kyllä vaikea ja monimutkainen niin se ei voi olla niin helppo.

Uskon, että osaan jatkossa tehdä RAI-arvioinnit oikein.

Opin kaiken oleellisen tiedon koulutuksessa.

Koulutusmateriaali oli tullut ennen koulutusta jo, johon oli mahdollisuus tutustua etukäteen. Hyvä asia!

Ihan kattava koulutus.

Kyllä oli hyvä koulutus, mutta on tosi paljon asia ja aika pitkä koulutus.

Koulutus eteni rauhallisesti ja selkeästi. Kiva, kun ryhmä oli melko pieni ja kysymyksiäkin tuli.

Koulutuksen kestoon nähden, asioita oli hyvin. Tarkempi läpikäynti tarvitsisi enemmän aikaa.

Mielestäni oli oikein hyvä kolmetuntinen.

Koulutuksen esimerkin avulla pystyi hyvin käsittämään RAI:n tekoa

Hyvää käytännön läheistä puhetta, hyvät esimerkit.

Hyvin kouluttaja esitti asiat.

Perusteli selkeästi eri kohtia, joita koulutuksessa käytiin läpi.

Oli selkeä ja rauhallinen tahti edesauttoi jokaisen kohdan tajuamista.

Hän osasi asiansa ja itse sai kommentoida ja kysellä välillä.

Selkeäsanainen, pitkän linjan kouluttaja.

Kouluttaja oli rauhallinen ja puhui selkeästi sekä kannusti kyselemään.

Kouluttaja selitti asioita selkeästi.

Hyvin kouluttaja osasi poimia koulutuksen tärkeimmät asiat esille.

Kyllä oli selkeä koulutus, koska RAI on minulle jo vähän tuttu juttu, niin helpompi hahmottaa.

Kiitos hyvästä ja selkeästä koulutuksesta.

Oli hyvä koulutus, mutta pitkä.

Hyvä ensikosketus RAI:hin.

Olen kiitollinen, että sain osallistua koulutukseen, vaikka konkreettisessa asukastyössä en pääsekään arviointeja tekemään.

Kiitos kouluttajalle! Tärkeää asiaa, oliko muutamaan tuntiin liian paljon asiaa? 

Todella monipuolinen ja selkeä koulutus, kiitos!

Kiitos hyvästä koulutuksesta!

Hyvä koulutus pitkään aikaan.

Kouluttaja oli osaava, selkeä ja loogisesti asiassa etenevä.

Koulutus virkisti muistia, sai uutta intoa tehdä RAI-arviointi hyvin.

Johdonmukaisesti käytiin läpi arvioinnin osa-alueet.

Tämä opettaja onnistui vakuuttamaan minut  RAI-kyselyn käytännönläheisyydestä.

Ymmärrän nyt paremmin RAI:n tarkoituksen/sisällön.

Todella hyvä ja selkeä koulutus. Koulutus antoi hyvät perusteet RAI:n käyttöön.

ADL-osion täyttämiseen sai hyvää selvennystä ja vinkkejä sen täyttämiseen. Muistiinpanomerkintöjen oleellisuus useissa eri RAI lomakkeen kohdissa.

Esimerkit hyviä – ne jäävät mieleen. Annettu aineisto riittävän selkeä ja helppolukuinen. En tähän muuttaisi mitään, jos kuulija mittareiden tulkinnassa yhtä noviisi kuin mitä minä.

Hyvä sisältö ja toteutus. Tämä koulutus selkeyttäisi varmasti koko yksikkömme henkilöstön näkökulmaa siitä, miten RAI, HoPaSu ja arkityö liittyvät yhteen! Hyvä sisältö ja toteutus. Tämä koulutus selkeyttäisi varmasti koko yksikkömme henkilöstön näkökulmaa siitä, miten RAI, HoPaSu ja arkityö liittyvät yhteen!

Hoitajan antamaan kuntoutukseen sain hyvin selventävän vastauksen.

Sain todella paljon hyvää oppia ja informaatiota RAI-tiedon tulkitsemiseen ja tulosten hyödyntämiseen työssäni. RAI vaikuttaa taas entistä enemmän todella mahtavalta ja erittäin perustellulta työkalulta.

Koulutus tuki ja täydensi hyvin jo aiempaa koulutusta.

Tarkentui mittareiden sisällöt.

On ollut todella hyvää koulutusta.

Koulutus oli erittäin selkeä.

Kaikki oleellinen käytiin koulutuksessa läpi.

Aiheeseen liittyen todella hyvin selvennetty asiat.

Selostettiin rauhallisesti ja asiapitoisesti jokainen kohta.

Selkeä ja yksityiskohtaiset esimerkit.

Hyvät kouluttajat.

Ei edetty liian nopeasti, oli tilaa kysymyksille, järjestys oli hyvä.

Annettiin aikaa kysymyksiin, joihin myös vastattiin, selkeä puhe.

Selkeä ja järkeenkäypä ulosanti.

Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja perustelevia, työlleen omistautuneita. PP-slide show tuki kerrottua.

Rauhallinen ja selkeä ulosanti, ei ollut rönsyilevä vaan oli selkeä suuntaviiva.

Asiantuntijuus tuli hyvin selvästi esille.

Selkeä esitystapa.

Hyviä olivat linkit esim. kinestetiikkaan.

Kiitos hyvä koulutus, helppo seurata. Taukojumppa olisi yhden tauon lisäksi hyvä, mutta ehkä muutkin hyödynsivät etäyhteyttä, välillä venytellen.

Ehdottomasti lisää tällaisia koulutuksia. RAI on niin iso maailma, että siinä riittää aina opittavaa ja kertausta. Teamsin kautta koulutus on mielestäni hyvä, mahdollistaa paremmin osallistumisen.

Kiitos kovasti kouluttajille! Todella nautin ja sain kovasti hyötyä ja oppeja kolmituntisen aikana!

Näin esimiesasemassa olevana koin, kun itse en konkreettisesti tee RAI-arviointeja enkä hoitosuunnitelmia, niin tieto ei koskaan ole huono asia. Näin ainakin tiedon saatuani, voin perustella ja kannustaa henkilökuntaa tämän mittariston käyttöön ja hyödyntämiseen.

Vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta läpi koko koulutuksen.

Ytimekkäästi ja silti laaja-alaisesti käsiteltiin hoidon suunnittelua.

Tähän koulutukseen voisi osallistua muutkin, oli sen verran hyvää asiaa ja paremmin tulisi ymmärretyksi miksi on tehtävä.

Ymmärrän mittareita nyt paljon paremmin ja osaan viedä käytäntöön.

Kaikkien, jotka RAI:ta tekee, olisi syytä käydä tällainen koulutus.

Hoitajien antamaan kuntoutukseen tuli uutta näkökulmaa.

ADL-osion täyttämiseen sai hyvää selvennystä ja vinkkejä sen täyttämiseen.

Nyt on selkeämpi tehdä arviointeja ja tavoitteita.

Koulutuksessa esitetyt kaaviot olivat erittäin hyvät ja avaavat. Sai hyvän kuvan mitä mikäkin vastaus käytännössä tarkoittaa ja mihin lopputulemaan se vie.

Käytiin perusteellisemmin läpi eri kohtia, helpottaa tulkitsemista.

RAIsta tuli jollain tapaa selkeämpi kun oppi tulkitsemaan vastauksia paremmin.

Oli hyvä sisällöltään ja antoi jälleen muistutusta siitä mitä asioita on hyvä yksiköissämme edistää.

Hyvin käytiin esimerkkejä, joiden avulla saadaan kuntoutussuunnitelmat nyt yksityiskohtaisemmiksi.

Oivalsin, että arvionti auttaa todella paljon suunnitelmien teossa.

Asiat oli kerrottu ja selitetty hyvin esimerkein ja rakentavasti, kivasti pilkottu osiin. selkeämmän kuvan sai, kuin käsikirjaa lukien.

Selkeä koulutus.

Hyvät esimerkkitapaukset, keissit.

Sain koulutuksesta juuri sitä mitä tulin hakemaankin, eli selkeyttä ja lisätietoa RAI:hin liittyvien kohtien täyttämiseen.

Kattava kuva mittareista ja kuntoluokista. Nyt ymmärrän ajatuksen ja toivottavasti osaan jakaa oppia toisille.

Asiat käytiin läpi selkeästi.

Asiat selitettiin hyvin ja “Alma” esimerkkiasiakas vei tietoa hyvin eteenpäin.

Kouluttaja ei puhunut turhia asian sivusta.

Kouluttaja oli selkeä ja yhteys oli hyvä ja kuuluva.

Kouluttaja puhui hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi.

Kouluttaja oli hyvä ja kertoi asiat hyvin selkeästi esimerkein yms.

Ulosanti oli erittäin selkeää ja hyvin avasi vaikeasti ymmärrettäviä kohtia hyvillä esimerkeillä.

Puhui selkeästi, kävi rauhallisesti asiat läpi.

Selkeää puhetta.

Kouluttaja osasi hyvin kertoa ja selventää asioita.

Hyvä ja selkeä kouluttaja, joka oli jo peruskurssilla.

Puhui selkeästi ja tiesi mistä puhuu.

Hyvä, kattava, selkeä ja juuri sopivasti käytettävissä olevaan aikaan olevaa sisältöä. Kiitos!

Mielenkiintoinen aihe, enemmän koulutuksia saisi kyllä olla aiheesta jokaiselle 🙂

Hyvintoimiva teamsin kautta, itse jatkossakin osallistuisin teamsin välityksellä. Kouluttaja oli helposti ymmärrettävä.

Konkreettiset harjoitteet voisivat olla erittäin hyvä lisä koulutuksiin. Asiat jäävät omaan päähän paremmin, kun pääsee itse tekemään ja tuo myös varmuutta ja luottoa omaa osaamistaan kohtaan. Varsinkin kun RAI:n täyttö, tulkitseminen on vielä aika lasten kengissä omalla kohdalla, eli arkuutta täyttämiseen vielä löytyy. Koulutusta oli helppo seurata sivusta ja aika tuntui menevän siivillä. Kiitos hyvästä ja kattavasta koulutuksesta. 🙂

Selkeät asiantuntevat kouluttajat. Huomasi, että itse arvostatte asiaa mistä puhuitte.

Erittäin selkeästi konkretisoitu ja ymmärrettävästi. Kiitos selkeäsanaisuudesta.

Konkreettisesti tuotiin esille miten RAI-mittarit ja laatuindikaattorit hyödynnettävissä omavalvontaan.

Koulutus oli mielenkiintoinen ja se toi paljon uutta tietoa RAI:sta ja sen hyödyntämisestä.

Koulutuksen sisältö oli rakennettu hyvin ja kouluttajilla laaja asiantuntijuus.

Käytetty kieli (ei ammattisanastoa tmv.) oli helposti ymmärrettävää ja esimerkit vielä avasivat asiaa enemmän.

Esimerkit auttoivat ja selkeyttivät sisältöä.

Kouluttajia oli mukava kuunnella ja kouluttajat osasivat hyvin vastata esitettyihin kysymyksiin.

Kokonaisuudessaan yhteistyö toimi erittäin hyvin ja koulutuksista pidettiin kovasti. Teidät koettiin innostavina ja hyvinä puhujina. Kerroitte viestinne selkeästi ja niin, että kuulija ymmärsi hyvin. Luennolla käytetyt esimerkit auttoivat ymmärtämään mistä oli kyse. Kokonaisuutta pidettiin hyvin informatiivisena ja se toimi hyvin myös henkilöille, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta RAI:n käytöstä. Yhtenä tärkeimmistä anneista pidettiin konkretiaa siitä, miten laatuindikaattoreista saatavan tiedon saa muunnettua omavalvonnan ja toimintaympäristön kuvauksen tueksi.