Asiakasohjauksen RAI-koulutuskokonaisuus

Kuvaus

Koulutuksen kohderyhmää ovat ikääntyneiden asiakasohjauksessa työskentelevät henkilöt.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta (á 3 tuntia) eri koulutuskerrasta, yhteensä 9 koulutustuntia. 

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

  1. Koulutus: RAI-mittareiden ja RAI-tiedon tulkinta ja hyödyntäminen asiakasohjauksessa
  2. Koulutus: MAPLe5- ja MAPLe15 -mittareiden hyödyntäminen asiakassegmentoinnissa ja -ohjauksessa
  3. Koulutus: RAI-tiedon hyödyntäminen palvelujen myöntämisessä myöntökriteerien mukaisesti

Ensimmäisessä koulutuksessa käydään läpi asiakasohjauksessa hyödynnettävät keskeiset RAI-mittarit, niiden sisältö ja tulkinta. Lisäksi käydään läpi RAI-arvioinnin yksittäisiä, asiakasohjauksen kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten psykososiaalisesta toimintakyvystä sekä sairaala- ja päivystyskäynneistä kertovia arviointikysymyksiä.

Toisella koulutuskerralla käydään läpi MAPLe5- ja MAPLe15-mittareiden sisältö, niiden erot ja tulkinta. Lisäksi käydään konkreettisten asiakasesimerkkien kautta läpi MAPLe15-mittarin käyttöä asiakassegmentoinnissa ja mittarin hyödyntämistä asiakasohjauksessa.

Viimeisessä koulutuksessa käydään läpi teoreettisen esimerkin kautta RAI-pohjaiset palveluiden myöntökriteerit ja harjoitellaan asiakasesimerkkien kautta palvelujen sisällön rakentamista eri asiakassegmenteille MAPLe15-mittarin pohjalta.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että asiakasohjaajat oppivat hyödyntämään RAI:n tuottamaa tietoa asiakkaiden ohjautumisessa palveluiden piiriin sekä segmentoimaan asiakkaita ja heidän palvelutarpeitaan RAI:ta hyödyntäen. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät, miten asiakasohjauksessa yleisesti hyödynnettävät RAI-pohjaiset toimintakykymittarit muodostuvat sekä oppivat tulkitsemaan mm. MAPLe-mittareita oikein ja ymmärtävät niiden kautta asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutuskokonaisuuden ensimmäinen koulutuskerta on pidetty.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot