Johdon ja valvonnan koulutuskokonaisuus

Kuvaus

Mitä jokaisen johtajan tulisi tietää RAI:sta ja sen käytöstä? 

Koulutuksen kohderyhmää ovat lähiesihenkilöt, johto ja valvontaa suorittavat tahot.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta (á 2 tuntia) eri koulutuskerrasta, yhteensä 6 koulutustuntia. 

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

  1. Koulutuksessa käydään läpi RAI:n tausta ja tarkoitus sekä tiedon käyttökohteet
  2. Koulutuksessa opetellaan tulkitsemaan RAI-arviointivälineiden tuottamaa mittaritietoa
  3. Koulutuksessa käsitellään RAI:n tuottamat keskeiset asiakasrakennetta ja laatua kuvaavat tunnusluvut

Ensimmäisessä koulutuksessa käydään läpi RAI:n tausta ja tarkoitus sekä tiedon käyttökohteet. Osallistujat saavat yleiskuvan RAI:n tuottamasta tiedosta sekä RAI:n käyttöön liittyvistä prosesseista, käytön johtamisesta ja moniammatillisesta työskentelystä.

Toisella koulutuskerralla opetellaan tulkitsemaan RAI-arviointivälineiden tuottamaa mittaritietoa. Osallistujat saavat käsityksen siitä, mitä keskeiset RAI-mittarit kertovat asiakkaan toimintakyvystä ja miten tätä tietoa tulkitaan.

Viimeisessä koulutuksessa käsitellään RAI:n tuottamat keskeiset asiakasrakennetta ja laatua kuvaavia tunnuslukuja. Osallistujat saavat käsityksen RAI:n tuottamasta vertailutiedosta sekä sen hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä, kehittämistarpeiden tunnistamisessa, laadun parantamisessa ja omavalvonnassa.

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuudessa käydään läpi ns. RAI:n lyhyt oppimäärä johdon ja lähiesihenkilöiden näkökulmasta katsoen.

Osallistujat saavat yleiskuvan RAI:n tuottamasta tiedosta sekä RAI:n käyttöön liittyvistä prosesseista, käytön johtamisesta ja moniammatillisesta työskentelystä. Lisäksi he saavat käsityksen siitä, mitä keskeiset RAI-mittarit kertovat asiakkaan toimintakyvystä ja miten tätä tietoa tulkitaan. Tavoitteena on, että osallistujat saavat koulutuksessa tietoa RAI:n tuottamasta vertailutiedosta ja oppivat hyödyntämään sitä toimintansa kehittämisessä, palvelun laadun parantamisessa ja omavalvonnassa.

Perumis- ja muut ehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun koulutuskokonaisuuden ensimmäinen koulutuskerta on pidetty.

Koulutus toteutetaan vain, jos koulutukseen ilmoittautuu osallistujia vähintään 10 henkilöä.

GeroFuturella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa perua tai keskeyttää koulutustilaisuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota GeroFuture Oy ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia se ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee palvelun mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi kouluttajan sairastuminen tai GeroFuture Oy:stä johtumattomat tietoliikenne-/etäyhteyksien ongelmat tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Muuta huomioitavaa

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättyä tietoa käytetään koulutuksiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään liittyen.

GeroFuture Oy:n tietosuojaselosteen löydät GeroFuturen tästä.

Osallistumislinkki (Teams) toimitetaan osallistujille sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Lisätietoja

Tuija Lambacka, p. 044 468 4286, tuija.lambacka@gerofuture.fi

Koulutuksen tiedot