Coronaria Terveys Oy

GeroFuture tuotti asiantuntija- ja konsultointipalveluna vuonna 2022 Posion terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaan liittyvän kehittämisprojektin, jonka tavoitteena oli kehittää, sujuvoittaa ja tehostaa Posion terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa.

Palvelu tuotettiin yhteistyössä AikaPlussan kanssa, koska kokonaisuuteen liittyi myös työaikamittaus ja sen tulosten hyödyntäminen.

Työn lopputuloksena syntyi kehittämistoimenpidesuunnitelma yksityiskohtaisine toimenpide-ehdotuksineen.

Tilaajan kanssa käydyn yhteisen katselmoinnin jälkeen suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden implementointi käytäntöön jäi henkilöstön vastuulle.