Hoitajat ja ohjaajat

Vammaispalvelut

InterRAI ID Peruskoulutus

InterRAI ID Mittareiden tulkinta ja hyödyntäminen palvelun suunnittelussa